In memoriam

LIUDMILA JŪRATĖ MACKONIENĖ-MACKEVIČIENĖ
1929 02 05 – 2012 05 30

Liudmila Jurate Mackoniene MackevicieneKeleliu į Rokantiškių kapines išėjo dainininkė Liudmila Mackonienė-Mackevičienė. Gimė Panevėžio r. Pajuostės kaime, mokėsi Panevėžio, vėliau Kupiškio gimnazijose. Turėjo stiprų, sodrų, žemą balsą ir svajojo tik apie muzikės profesiją, siekė jos, kad ir patekusi į pavojingą padėtį: tėvas, Lietuvos kariuomenės kapitonas Afanasijus Kazanas, Vorkutos lageryje (ten ir nušautas per 1953 m. kalinių sukilimą), motina irgi lageryje, abu broliai žuvę kovose su okupantais (tėvas ir brolis Mykolas, partizanų vadas Siaubas, po mirties apdovanoti Vyčio kryžiaus ordinais). Įstojo į Kauno muzikos mokyklos dainavimo skyrių, ištekėjo už dailininko Jono Mackonio – jo ir ypač specialybės dėstytojo Petro Olekos globojama išvengė represijų, galėjo baigti mokyklą, paskui studijuoti Valstybinėje konservatorijoje (1950–1955). Dainavimo pirmuosiuose kursuose ją mokė Juozas Babravičius, vėliau Kipras Petrauskas. Gavusi paskyrimą į Lietuvos filharmoniją, trisdešimt metų dirbo etatine soliste. Į Operą eiti nebandė – kūrė turtingą koncertuojančios dainininkės gyvenimą.

L. Mackonienės repertuaras plėtėsi sparčiai ir įvairiomis kryptimis – reikėjo patenkinti didžiųjų Lietuvos miestų išprususių klausytojų poreikius, kaimo vietovių publiką, taip pat sovietinių respublikų gyventojus, pas kuriuos gana dažnai vykdavo Filharmonijos artistai, grupėmis ir po vieną. L. Mackonienė turėjo paruošusi kelias dešimtis teminių, žanrinių, proginių, monografinių programų. Jas sudarė įvairių stilių, epochų kameriniai kūriniai: sovietinės dainos, senoviniai rusų romansai, F. Schuberto dainos, operų arijos, Vidurinės Azijos tautų liaudies dainos ir kita. Dažnas ir geranoriškas jos partneris scenoje būdavo pianistas Jefimas Borisovas. Nemažai dėmesio ji skyrė naujai lietuviškai muzikai, dainavo Vytauto Klovos, Balio Dvariono, Benjamino Gorbulskio, Vytauto Kairiūkščio dainas. Didelio pasisekimo sulaukdavo Konrado Kavecko kūrybos vakarai, kai L. Mackonienei akompanuodavo pats kompozitorius (išleista įrašų plokštelė). Dainavo ir stambių kūrinių solo partijas, gastroliavo su kameriniu bei simfoniniais orkestrais Baltarusijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Rusijoje.

Paskutiniuosius gyvenimo metus leido sūnaus, matematiko Vigirdo Mackevičiaus šeimos rūpestingai prižiūrima, ir nors už ilgus kūrybinio darbo metus nebuvo sovietų valdžios įvertinta kokiais nors garbės vardais ar ženklais, gyveno šviesiai prisimindama praeitį ir žmones, padėjusius tapti ir būti dainininke.

Jūratė Viliūtė

http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20120615100149/http://www.culture.lt/lmenas/?st_id=19871