Dainuoja Liudmila Mackonienė

2014


Portretas(K. Kaveckas, V. Palčinskaitė)
Draugui(K. Kaveckas, V. Palčinskaitė)
Baladė apie medį(K. Kaveckas, E. Mieželaitis)
Rudens skveruose(K. Kaveckas, V. Palčinskaitė)
Auštant(K. Kaveckas, V. Palčinskaitė)
Pavasarinis tostas(K. Kaveckas, J. Mackonis)
Kelių varpeliai tik skamba(K. Kaveckas, S. Nėris)
Tik žodį pasakyk(K. Kaveckas, V. Palčinskaitė)
Jei tiki(K. Kaveckas, V. Palčinskaitė)
Siuntė mane motinėlė(Liaudies daina)
Tu nebijok(V. Kairiūkštis, J. Vaičiūnaitė)
Robertos rečityvas ir lopšinė iš V. Klovos operos Amerikoniškoji tragedija(V. Klova, J. Mackonis)
Kelionė į tėviškę(E. Grygas, Dž. Olafas Paulsenas)